Źródełko Zgody i miłości

♣  ,,Źródełko Zgody i miłości”

Urząd Gminy Kolonowskie

  • pomoc  przy ustaleniu projektu – szkicu zabudowy źródełka,
  • przeprowadzenie  rozmowy z Nadleśnictwem Strzelce Opolskie,
  • pomoc w uzyskaniu zgody Nadleśnictwa na zrobienie i oznakowanie źródełka na terenie leśnym LP
  • pomoc w znalezieniu sponsora i projektanta.

2. Materiały zużyte do zabudowy źródełka:

  • drewno – 0,5 m3
  • cement – 0,03 Mg
  • kamień  – 1,5 Mg
  • gont papowy zielony – ok. 3m2
  • gwoździe

RAZEM    — 443,00 zł

3. Transport materiałów  –  200 zł

4. Prace wykonawcze

*  Prace ziemne przy odtworzeniu źródełka i zrobieniu odprowadzenia wód do rowu

odtworzenie rowu i konserwacja rowu istniejącego na dł. 50 m

– 4 osoby 8 godz. – 32 godz.

*Umocnienie skarp brzegów wypływu wód źródlanych, pod górą,  palami drewna

– 4 osoby 8 godz. – 32 godz.

*Umocnienie skarp rowu i zrobienie kaskadowego spływu wód

           – 4 osoby 8 godz. – 32 godz.

*Zabudowa samego źródełka – wymurowanie studzienki z rynnowym wypływem wód, na wysokość siły wyporności źródełka /problemy z oddolnym wypływem wód, podmywaniem podstawy studzienki/

          – 4 osoby 8 godz. – 32 godz.

*Zrobienie zadaszenia studzienki

– 4 osoby 8 godz. – 32 godz.

RAZEM     – 160 godz.  – 2400,00 zł ( 15 zł x 160 godz.)

   Razem  koszt wykonania    3043,00 zł