Wandalizm w Spóroku

Umyślnego  zniszczenia bez wyraźnego powodu czyli wandalizmu dokonała grupka młodych osób w Spóroku. Na Ptasim Stawku  została zniszczona  muszla koncertowa (wyłamane deski ) oraz połamany napis pod fototablicą.  Ponadto ta sama grupa osób połamała postać Gumisia przy drodze w kierunku Kadłuba.

Przykro nam członkom stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju , że ktoś w taki sposób niszczy  naszą pracę. Wszystko robimy w czynie społecznym, aby w naszej miejscowości  było coraz więcej  ciekawych i ładnych miejsc.

Nie robimy tego dla siebie, a dla całej naszej społeczności . Zniszczenia zostały naprawione  a winni tych dokonań  są obserwowani. Mamy nadzieję, że  sytuacja już więcej się nie powtórzy.