Remont Kapliczki

Kaplica-dzwonnica z   1858 r. na skrzyżowaniu ulic Guznera i Chrobrego w Spóroku  jest obiektem  charakterystycznym dla małej architektury  naszego regionie. Od roku 2010 Stowarzyszenie Odnowy Wsi Spórok wpisało za jeden z celów działania zachowanie i ochronę dziedzictwa kulturowego poprzez rewitalizację kapliczki- dzwonnicy w Spóroku. Gmina Kolonowskie za pośrednictwem Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów”, złożyła wniosek do dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach działania ,,Odnowa i rozwój wsi”.

Koszt całkowity projektu opiewał na kwotę 61 tys. zł, z czego 80% to środki unijne. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Prace restauracyjne objęły wymianę pokrycia dachowego,  wymianę drzwi wejściowych stolarkę okienną  oraz rewitalizację otoczenia.
Realizacja operacji przyczyniła się do poprawy stanu technicznego kapliczki, a także przywrócenia pierwotnego wyglądu nawiązującego do czasów jej powstania.
Stowarzyszenie Odnowy Wsi  Spórok w dniu 20.10.2010 r. złożyło wniosek o wpis do rejestru zabytków XIX wiecznej kaplicy.     Po przeprowadzonych oględzinach przedmiotowych  obiektu w dniu 16.12.2010 r. przez pracowników Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu wydali decyzje: ,,Obiekt posiada wartość zabytkową i kwalifikuje się do wpisu do rejestru zabytków woj. opolskiego’’. Procedura wpisu do rejestru zostanie wszczęta w niedługim czasie.

Przydrożne kapliczki, krzyże . nie tylko stanowią ozdobę krajobrazu, ale przede wszystkim są wyrazem wiary minionych pokoleń. Stanowią one bezcenne bogactwo polskiego krajobrazu.