Nasza świetlica

♣ Nasza Świetlica  – Nasz Klub”   pn.,, Razem możemy wiele”

     Program jest  realizowany od 04.2008 r. do 03.2009 r.

     Koszt całość projektu to 59500 zł

            w tym

– dotacja z Fundacji Wspomagania Wsi – 19160 zł.

– pokrycie kosztów bieżących utrzymania miejsca realizacji projektu – UMiG Kolonowskie – 23000 zł

– praca społecznej członków stowarzyszenia, przeliczona na roboczo-godziny. – 17340 zł