Nagroda dla sołectwa Spórok

  Podczas   Konferencji  „Bogactwo sołectw Krainy Dinozaurów’’, która odbyła się w dniu 7 października 2022 r. w Jura Parku w Krasiejowie został rozstrzygnięty  konkurs  „Aktywne sołectwo”
Konkurs przeprowadzony został  w LGD ,,Kraina Dinozaurów’’ w 3 kategoriach:
– Aktywne sołectwo – inicjatywy, przedsięwzięcia, projekty realizowane na rzecz sołectwa.
–  Aktywne sołectwo – kultura, pielęgnowanie tradycji, ochrona dziedzictwa.
 – Aktywne sołectwo -ochrona środowiska, edukacja ekologiczna.
Na konkurs ,,Aktywne Sołectwo Kraina Dinozaurów’’  wpłynęło 12 prac konkursowych.
Sołectwo Spórok złożyło wniosek w 3 kategorii -,, Ochrona środowiska, edukacja ekologiczna’’.
Komisja konkursowa doceniła zaangażowanie mieszkańców wioski Spórok oraz działania  prowadzone na rzecz ochronny środowiska i edukacji ekologicznej prowadzonej na Eko Przystanku.
Sołectwo Spórok zajęło 1 miejsce  i otrzymało  nagrodę rzeczowa w kwocie 2000,00 zł  .
Ponadto wioska Spórok została opisana w publikacji ,,Bogactwo Sołectw Krainy Dinozaurów ‘’
W której zaprezentowano   walory  otoczenia, zasoby  środowiska naturalnego, społecznego, zasoby kulturowe oraz  atrakcje turystyczne i rekreacyjne, tradycje oraz ciekawe osiągnięcia  poszczególnych sołectw należących do Lokalnej Grupy Działania ,,Kraina Dinozaurów’’

Powiększenie-+=