Leśne Centrum Edukacyjne

Stowarzyszenie Odnowy Wsi Spórok jest w trakcie realizacji  projektu pn. ,,Leśne Centrum Edukacyjne’’ którego celem  jest integracja i edukacja społeczności szkolnej i lokalnej. Projekt realizowany jest od 15.03.2016 r – 15.09.2016r.

W ramach projektu wykonano już:

  • marzec/ kwiecień – oczyszczono  ,,Ptasi Stawek’’ – usługę wykonało Nadleśnictwo Strzelce Opolskie w  ramach współpracy z stowarzyszeniem.
  • kwiecień  – prace porządkowe przy i wokół Ptasiego Stawku
  • 30 kwietnia (sobota) – Ptasi Koncert nad Ptasim Stawkiem (uczestnicy projektu)
  • kwiecień/ maj – odbyły się spotkania z dziećmi i młodzieżą celem przybliżenia zagadnień ekologicznych
  • 14 maja (sobota)  – Żabi Koncert nad Ptasim Stawkiem  (uczestnicy projektu)
  • maj/ czerwiec – spotkanie z przyrodnikiem: badanie wody w stawku i rzece, zapoznanie się z roślinnością i zwierzętami żyjącymi nad Ptasim Stawku
  • maj/ czerwiec – tworzenie  ścieżki zdrowia –drzewoterapii (przygotowanie terenu pod ścieżkę oraz wybór drzew )
  • maj/ czerwiec – przygotowanie terenu oraz ustawienie tablic edukacyjnych

Przed nami jeszcze jedno  spotkanie z przyrodnikiem, dokończenie prac przy ścieżce zdrowia, wykonanie inwentaryzacji czyli wykonanie dziennika  o zwierzętach żyjących  oraz  dziennika  o roślinach znajdujących się w ,,Leśnym Centrum Edukacyjnym’’, przygotowanie prezentacji na temat ochrony środowiska naturalnego oraz spotkanie integracyjno-edukacyjne w nowo powstałym Centrum Edukacyjnym. Na koniec zostanie przygotowania oferta szkoleniowo – edukacyjna o ochronie środowiska (jak dba o czystość wokół nas oraz dbać o równowagę w przyrodzie).

Projekt realizowany jest dzięki pozyskanym  środkom od Operatora Gazociągów Przesyłowych   GAZ-SYSTEM S.A., w  ramach konkursu „Fundusz Naturalnej Energii