Jubileusz XX-lecia Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Spórok

20 czerwca 2020 roku Stowarzyszenie Odnowy i  Rozwoju Spórok obchodziło swoje dwudziestolecie. Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się od mszy świętej za żyjących i zmarłych członków stowarzyszenia i ich rodzin. 

Następnie wszyscy  udali się do Centrum Aktywności Wiejskiej. Tam wspólnie, członkowie oraz goście zaproszeni odśpiewali sto lat .  Przewodnicząca stowarzyszenia następnie powitała wszystkich a zaproszeni goście składali wszystkim członkom SORS gorące życzenia, szczególnie wytrwałości w dalszej pracy Po poczęstunku kawowym, została zaprezentowana prezentacja podsumowującą  20 – lecie działalność Odnowy.  

Przewodnicząca Anna Golec wraz z burmistrzem Norbertem Kostonem  wręczyli ,,ordery dębowe’’ członkom z dwudziestoletnim stażem za tak długą działalność na rzecz wioski. Po części oficjalnej rozpoczęto biesiadę  przy uroczystej kolacji.  

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/2105151286412146/posts/2510394805887790/?sfnsn=mo&d=n&vh=e 

Prezentacja na 20 lecie SOiRS -20.06.2020r