Eko- strefa w Spóroku

Mieszkańcy wioski Spórok w tym członkowie Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Spórok  w dniu 20.09.2022 r   realizowali prospołeczny projekt edukacyjny „Strefy spotkań
z bioróżnorodnością”.   W ramach zadania powstał zielony skwer przy Centrum Aktywności Wiejskiej, tzw. „Eko-strefa” – a w nich ekokwietnik, nasadzenia, meble z palet i skrzynek, poduszki z motywami roślinnymi, łąka kwietna z domkiem dla owadów.   

Bardzo dziękujemy mieszkańcom za zaangażowanie się w pracę przy tworzeniu „Eko-strefy” i tym samym w dużym stopniu przyczynili się do ochrony bioróżnorodności.  

„Eko-Strefy” zostały zrealizowane w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego – etap IV” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Realizowany przez Związek   Międzygminny „Czysty Region” w Kędzierzynie Koźlu.

Powiększenie-+=