Aktualności2

 Wodzenie niedźwiedzia:spo

Serdecznie zapraszamy  wszystkich członków Stowarzyszenia Odnowy Wsina   Zebranie Wyborcze  Stowarzyszenia Odnowy Wsi Spórokktóre odbędzie się w  Centrum Aktywności Wiejskiej  w Spóroku

dnia 29.11.2013 r..—piątek O godz.17.0

……………………………………………………………………………………

Stowarzyszenie Odnowy Wsi  Spórok zwraca się z prośbą przesyłanie ofert na wykonanie usługi stolarskiej:

Zakładane parametry :
Materiał: drewno świerk lub dąb
Wymiary: długość stołu 200 cm  szerokość 80 cm
Długość: ławek 200 cm – szerokość 35 cm
W ramach oferty Wykonawca przedstawi projekt do zatwierdzenia przez zamawiającego. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem projektu, dostarczeniem go zamawiającemu, ewentualne korekty, poprawki itp. powinny być wkalkulowane w cenę .
Oferta powinna zawierać również koszt dostawy do siedziby zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania oraz do unieważnienia przedmiotowego zapytania i nie wybrania ofert bez podania przyczyny.
Termin realizacji: do końca listopada 2013
Zamawiający wybierze Wykonawcę na podstawie złożonych ofert.
Podstawowym kryterium wyboru oferty jest cena. Dodatkowo Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować zapleczem technicznym do wykonania zamówienia. W przypadku ofert porównywalnych cenowo Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania dodatkowego kryterium np. warunków dostawy, czasu realizacji zamówienia itp.

Prosimy o nadsyłanie ofert drogą elektroniczną na adres: sowsporok@onet.eu  lub pocztą: Stowarzyszenie Odnowy Wsi Spórok ul. Guznera 72,
Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego. Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje stowarzyszenia do złożenia Zamówienia.  

………………………………………………………………………………………….

 

Kaplica-dzwonnica z   1858 r. na skrzyżowaniu ulic Guznera i Chrobrego w Spóroku  jest obiektem  charakterystycznym dla małej architektury  naszego regionie. Od roku 2010 Stowarzyszenie Odnowy Wsi Spórok wpisało za jeden z celów działania zachowanie i ochronę dziedzictwa kulturowego poprzez rewitalizację kapliczki- dzwonnicy w Spóroku. Gmina Kolonowskie za pośrednictwem Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów”, złożyła wniosek do dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach działania ,,Odnowa i rozwój wsi”.

Koszt całkowity projektu opiewał na kwotę 61 tys. zł, z czego 80% to środki unijne. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Prace restauracyjne objęły wymianę pokrycia dachowego,  wymianę drzwi wejściowych stolarkę okienną  oraz rewitalizację otoczenia.
Realizacja operacji przyczyniła się do poprawy stanu technicznego kapliczki, a także przywrócenia pierwotnego wyglądu nawiązującego do czasów jej powstania.
Stowarzyszenie Odnowy Wsi  Spórok w dniu 20.10.2010 r. złożyło wniosek o wpis do rejestru zabytków XIX wiecznej kaplicy.     Po przeprowadzonych oględzinach przedmiotowych  obiektu w dniu 16.12.2010 r. przez pracowników Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu wydali decyzje: ,,Obiekt posiada wartość zabytkową i kwalifikuje się do wpisu do rejestru zabytków woj. opolskiego’’. Procedura wpisu do rejestru zostanie wszczęta w niedługim czasie.

Przydrożne kapliczki, krzyże . nie tylko stanowią ozdobę krajobrazu, ale przede wszystkim są wyrazem wiary minionych pokoleń. Stanowią one bezcenne bogactwo polskiego krajobrazu.

pocztówka

Widok kapliczki  z pierwszej  widokówki z Spóroka

w czasie remontu

Remont Kapliczki

obecnie
Widok dzisiejszy

 

  W dniu 27.04.2013 r  odbył się  ,, Rajd  rowerowy wzdłuż Doliny Małej Panwi”   zorganizowany przez  Stowarzyszenie Odnowy Wsi Spórok
W programie :
Zwiedzanie Zameczka Myśliwskiego ,,Malapartus’’ w Kątach  Regolowiec  najstarsze ślady hutnictwa.
Wieża widokowa w Kolonowskiem
Leśne Arboretum wraz z Izbą Przyrodniczo-Leśną  przy Leśniczówce Jaźwin                                                                                                                      Dopisała pogoda, humor i kondycja.

dps     rajd           rqajd

 

Powiększenie-+=