Członkowie stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Spórok, którzy chcą żyć w ładniejszym otoczeniu często spotykają się i pracują na rzecz swojej wsi. Kiedyś nazywało się to czynem społecznym, dziś można mówić o poczuciu wspólnoty lub pracy na rzecz swej małej ojczyzny.
W czwartek 9 lipca, popołudniu społecznicy zebrali się przy Ptasim Stawku, by uporządkować teren oraz skosić trawę wokół stawku. Razem pracowało 14 osób.
Wszystkim zaangażowanym w prace porządkowe serdecznie dziękujemy!